วันอังคาร, 24 พฤษภาคม 2565

ปภ.ประกาศ 17 จังหวัด ยังหนัก! สระบุรี-อยุธยา น้ำยังคงท่วม เผยภาพโดยรวมยังดีขึ้น

ปภ.รายงาน 17 จังหวัด น้ำยังท่วม สระบุรี-อยุธยา ยังหนัก เผยภาพรวมสถานการณ์หลายพื้นที่เริ่มคลี่คลาย แต่ยังมีน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำ อยู่ระหว่างเร่งระบาย

วันที่ 8 ต.ค.64 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากอิทธิพลพายุ “เตี้ยนหมู่” ซึ่งเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย.- ปัจจุบัน

ปภ.รายงาน 17 จังหวัด น้ำยังท่วม สระบุรี-อยุธยา ยังหนัก ภาพรวมหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลาย

ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 33 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร เลย ขอนแก่น มหาสารคาม ชัยภูมิ ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี

ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนครปฐม รวม 213 อำเภอ 1,147 ตำบล 7,706 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 303,855 ครัวเรือน

สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 16 จังหวัด (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พิจิตร เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร บุรีรัมย์ นครปฐม ยโสธร สุรินทร์ เลย ศรีสะเกษ สระแก้ว จันทบุรี ปราจีนบุรี) มีผู้เสียชีวิต 9 ราย (ลพบุรี ชาย 6 ราย เพชรบูรณ์ ชาย 2 ราย ชัยนาท ชาย 1 ราย)

ยังคงมี สถานการณ์ 17 จังหวัด รวม 74 อำเภอ 421 ตำบล 2,106 หมู่บ้าน 93,576 ครัวเรือน ดังนี้

สุโขทัย ปัจจุบันยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองสุโขทัย อ.ศรีสำโรง อ.คีรีมาศ ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

พิษณุโลก ปัจจุบันยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.วังทอง อ.พรหมพิราม และอ.บางระกำ ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

ขอนแก่น ยังหนัก 9 อำเภอ

ขอนแก่น ปัจจุบันยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 9 อำเภอ ได้แก่ อ.แวงน้อย อ.แวงใหญ่ อ.โคกโพธิ์ชัย อ.ชนบท อ.มัญจาคีรี อ.โนนศิลา อ.พระยืน อ.บ้านแฮด และอ.บ้านไผ่ และแม่น้ำชีเอ่อท่วมสองฝั่งในพื้นที่บ้านท่าพระเนาว์ ต.ท่าพระ อ.เมืองฯ ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ ระดับน้ำเพิ่มขึ้น

มหาสารคาม มวลน้ำจากจ.ขอนแก่น ไหลเข้าท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.โกสุมพิสัย อ.กันทรวิชัย อ.เมืองมหาสารคามซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตร ระดับน้ำเพิ่มขึ้น ชัยภูมิ ปัจจุบันยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่อ.คอนสวรรค์ ระดับน้ำลดลง

นครราชสีมา ปัจจุบันยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 10 อำเภอ ได้แก่ อ.โนนไทย อ.โนนสูง อ.พิมาย อ.คง อ.จักราช อ.แก้งสนามนาง อ.ประทาย อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ชุมพวง และอ.เมืองยาง ระดับน้ำลดลง

อุบลราชธานี ปัจจุบันยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองอุบลราชธานี และอ.วารินชำราบ ระดับน้ำลดลง

นครสวรรค์ ปัจจุบันยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองนครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี และอ.โกรกพระ ระดับน้ำทรงตัว อุทัยธานี ปัจจุบันยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่อ.เมืองอุทัยธานี ระดับน้ำทรงตัว

ชัยนาท ปัจจุบันยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่อ.สรรพยา ระดับน้ำทรงตัว ลพบุรี ปัจจุบันยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองลพบุรี อ.บ้านหมี่ อ.พัฒนานิคม และอ.โคกสำโรง ระดับน้ำลดลง

สระบุรี ท่วม 10 อำเภอ

สระบุรี ปัจจุบันยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 10 อำเภอ ได้แก่ อ.วังม่วง อ.แก่งคอย อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เมืองสระบุรี อ.เสาไห้ อ.หนองโดน อ.บ้านหมอ อ.ดอนพุด อ.หนองแซง และอ.หนองแค ระดับน้ำลดลง

สุพรรณบุรี ปัจจุบันยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อ.บางปลาม้า และอ.สองพี่น้อง ระดับน้ำทรงตัว

สิงห์บุรี ปัจจุบันยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อ.อินทร์บุรี อ.ค่ายบางระจัน อ.เมืองสิงห์บุรี อ.พรหมบุรี และอ.ท่าช้าง ระดับน้ำเพิ่มขึ้น

อ่างทอง ปัจจุบันยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองอ่างทอง อ.ไชโย อ.ป่าโมก อ.วิเศษชัยชาญ และอ.สามโก้ ซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตคันกั้นน้ำ ระดับน้ำเพิ่มขึ้น

อยุธยา ยังคงหนักอยู่

พระนครศรีอยุธยา น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ 10 อำเภอ ได้แก่ อ.ผักไห่ อ.เสนา อ.บางบาล อ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร อ.บางปะอิน อ.ท่าเรือ อ.นครหลวง อ.บางปะหัน อ.มหาราช ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และคลองโผงเผงซึ่งอยู่นอกคันกั้นน้ำ ระดับน้ำเพิ่มขึ้น

ปทุมธานี เจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ริมน้ำ 2 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองปทุมธานี และอ.สามโคก ระดับน้ำลดลง

ภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลาย แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำ ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ สำหรับประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ที่มา ข่าวสด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ตำรวจเร่งหาเบาะแส หนุ่มวัย 35 ปี ถูกฆ่าโหด มัดมือ-มัดเท้า โยนทิ้งแม่น้ำโขง แฟนวัย 52 ปี เผยเคยมีสายลึกลับโทรเข้ามาเรียกค่าไถ่เป็นเงินนับล้านบาท
“ปริญญ์ ” รอดนอนคุก ศาลให้ประกัน คดีอนาจารสาว เมื่อปี’56 ชี้ยังเหลือคดีอีก
ฉาวสนั่น!! วงการการบิน ครูฝึกนักบินกับนักเรียนสาว มีเซ็กซ์ กลางเวหาในห้องนักบิน
สาวกลับไทยในรอบ 2 ปี เจอศุลกากรรื้อกระเป๋าเช็กของแบรนด์เนม สุดท้ายเรียกเก็บภาษีกว่าครึ่งแสน
หนุ่มโหด บุกยิงอดีตแฟนสาว-หนุ่มคนใหม่ เสียชีวิตคาบ้านพักพนักงาน
แม่ช็อก!! เด็กพิงตุ๊กตา “เทเลทับบีส์” ตัวละ 2 แสน ล้มแตกกระจาย