วันอังคาร, 24 พฤษภาคม 2565

เช็คสิทธิเงินเยียวยา 5,000 “เเท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์”

 

อัปเดตล่าสุด กรณีที่ ครม.มีมติจ่ายเงินเยียวยาแท็กซี่ และจ่ายเงินเยียวยาวินมอเตอร์ไซค์ ภายใตโครงการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) และรถจักรยานยนต์สาธารณะ(วินมอเตอร์ไซค์) ที่มีอายุเกิน 65 ปี ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สำหรับรายละเอียดการลงทะเบียน และเงื่อนไขการจ่ายเงินมีดังนี้

จำนวนแท็กซี่และวิมอเตอร์ไซค์ที่จะได้รับเงินเยีวยาใน 29 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มีดังนี้

  • ผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) 12,918 คน
  • ผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ 3,776 คน

รวม 16,694 คน

คุณสมบัติแท็กซี่-วินที่จะได้รับเงินเยียวยามีดัง นี้

  • รถยนต์รับจ้าง(รถแท็กซี่) รถจักรยานยนต์รับจ้าง (วินมอเตอร์ไซค์) ที่มีอายุเกิน 65 ปี อยู่ในกลุ่มแรงงานนอกระบบ
  • ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40
  • มีฐานข้อมูลใบอนุญาตขับรถสาธารณะ
  • กลุ่มแท็กซี่เช่าให้นิติบุคคลรถเช่า หรือสหกรณ์เป็นผู้รับรอง
  • อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด

เงื่อนไขจ่ายเงินเยียวยา

  • สนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือน
  • พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด จ่าย 2 เดือน
  • พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 16 จังหวัดเพิ่มเติม จ่าย 1 เดือน

ช่องทางโอนเงินเยียวยา

โอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน
หรือโอนตามวิธีการอื่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
คาดโอนรอบแรก 8 – 12 พ.ย.64  และรอบที่สอง 22 – 26 พ.ย.64

สามารถตรวจสอบวิธีการผู้กพร้อมเพย์ของทุกธนาคารที่นี่ คลิก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง