วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

9 ส.ส.ประชาธิปัตย์ รอด หลัง กกต. ชี้ไม่ผิดคดีหุ้นสื่อ

 

วันที่ 22 ส.ค. 2564 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะหัวหน้าทีมทนายความต่อสู้คดีหุ้นสื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของคดีที่อยู่ในชั้นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แจ้งผลการพิจารณามายังผู้ถูกร้องซึ่งมีทั้ง ส.ส. และอดีต ส.ส. รวม 9 คน โดยถือว่าคดีหุ้นสื่อคำวินิจฉัยถึงที่สุดแล้ว

กลุ่มแรก ให้ยุติเรื่องทั้งหมด 4 คน
นายประกอบ จิรกิติ
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายวีระชัย วีระเมธีกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ
นายเกียรติ สิทธีอมร ส.ส.บัญชีรายชื่อ

กลุ่มที่สอง วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพความเป็น ส.ส. ของทั้ง 5 คน ยังไม่สิ้นสุดลง ได้แก่
นายประมวล พงศ์ถาวราเดช ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์
นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช
นางสาวจิตภัสร์ กฤดากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ
นางสาววชิราภรณ์ กาญจนะ ส.ส.สุราษฎร์ธานี
นายสมชาติ ประดิษฐพร ส.ส.สุราษฎร์ธานี