สธ. มีมติเห็นชอบ หลังเเน้วโน้มโควิดดีขึ้น เตรียมเปิดประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจ

 

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึง สถานการณ์โรคโควิด-19 ของไทยในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีแนวโน้มดีขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อคงตัว เป็นผลจากมาตรการต่างๆ ทั้งการล็อกดาวน์ในพื้นที่สีแดงเข้ม การตรวจค้นหาเชิงรุก และการใช้ชุดตรวจ ATK และระบบการรักษาที่บ้าน ชุมชน การเร่งฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยงให้ครอบคลุม ตั้งแต่เดือนนี้มีวัคซีนเข้ามาเพิ่มทั้งไฟเซอร์ แอสตร้าเซนเนก้า และซิโนแวค ส่งไปทั่วประเทศ ขณะนี้ ฉีดวัคซีนไปแล้ว 27 ล้านโดส ผู้ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มคิดเป็นร้อยละ 28

ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติยังเห็นชอบ การเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศอย่างปลอดภัย โดยไม่ใช่การเปิดทั้งประเทศ แต่เป็นการเปิดเฉพาะพื้นที่ เช่น ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เป็นพื้นที่ที่สามารถควบคุมการระบาดได้

การจะเปิดประเทศและการควบคุมโรคต้องอิงสถานการณ์ ต้องดำเนินการภายใต้การควบคุมโรคที่สำคัญ คือ 1. ฉีดวัคซีนให้ครบถ้วนตามแผน 2. ตรวจคัดกรองตามจุดเสี่ยงต่างๆอย่างเข้มงวด และใช้ชุดตรวจโควิดอย่างง่าย คือ ATK 3. ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการทำมาตรการต่างๆ โดยหลังวันที่ 31 สิงหาคมนี้ จะมีการประเมินอีกครั้งว่าจะผ่อนคลายหรือเปิดประเทศอย่างไร โดยมติในที่ประชุมวันนี้ จะเสนอให้ ศปก.ศบค. พิจารณาต่อไป