วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ไม่มีที่มาที่ไป ปศุสัตว์บุกห้องเย็น พบเนื้อหมูกว่า 2 แสนกิโลกรัม อายัดไว้เรียบ

 

วันนี้ 20 ม.ค.65 ทีมชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อม ชุดด่านกักกันสัตว์สงขลา บุกเข้าตรวจสอบห้องแช่เย็นเนื้อสัตว์ ภายในบริษัทห้องเย็นแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา พบเนื้อหมู-ซากหมูแช่แข็ง จำนวน 211,360 กิโลกรัม เก็บรักษาอยู่ในห้องเย็น

นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ให้มีการตรวจสอบห้องเย็น ว่าอาจมีการกักตุนสินค้าประเภทเนื้อหมู เพื่อผลประโยชน์ทางการค้านั้น กรมปศุสัตว์จึงได้เร่งตรวจสอบและประชุมหารือ พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดย นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการร่วมวางแผนการปฏิบัติงาน พล.ต.ต อาชาน จันทร์ศิริ ผบก.ภ.จว.สงขลา พ.ต.ต.อนันต์ บัวแก้ว สว.กก.1 บก.ปคบ. พาณิชย์จังหวัดสงขลา ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และหัวหน้าด่านกักกันสัตว์สงขลา

ทีมชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์ โดยด่านกักกันสัตว์สงขลา ได้เข้าตรวจสอบห้องเย็นแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา เนื่องจากตรวจสอบพบว่ามีการเคลื่อนย้ายซากหมูแช่แข็งเข้าห้องเย็นดังกล่าว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 จนถึงเดือนมกราคม 2565 จำนวนทั้งสิ้น 211,361 กิโลกรัม

และพบว่า ณ วันที่เข้าตรวจสอบ มีซากหมูคงเหลือในคลัง 201,650.90 กิโลกรัม ซึ่งไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของซากหมูได้ จึงได้ดำเนินการทำการอายัดซากหมูดังกล่าวไว้ เพื่อรอการตรวจสอบการเคลื่อนย้าย เพื่อติดตามการดำเนินงานที่ประชุมได้กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบร่วมกันในห้องเย็นดังกล่าวอีกครั้ง ในวันที่ 20 มกราคม 2565

โดยใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ประกอบข้อกฎหมายอื่นด้วยที่เกี่ยวข้อง และได้กำหนดแผนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบห้องเย็นทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ 21-31 มกราคม 2565 นี้ และขยายผลอย่างเข้มงวดต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาการกักตุนสินค้าประเภทเนื้อหมู

โดยล่าสุดวันที่ 21 มกราคม 2565 นี้ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.) จะลงพื้นที่เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง