วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

อย่าลืม พรุ่งนี้เตรียมยืนยันสิทธิคนละครึ่ง เฟส 4 ได้ 1,200 บาท ผ่าน ‘เป๋าตัง’ พร้อมใช้จ่ายได้เลย

 

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (เฟส 4) จะเริ่มให้ประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (โครงการคนละครึ่งที่สิ้นสุดไปเมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2564) จำนวน 27.98 ล้านคน ยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” และสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ทันทีหลังการกดยืนยันสิทธิเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะได้รับสนับสนุนวงเงินค่าสินค้าหรือบริการที่กำหนดในอัตราร้อยละ 50 ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,200 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ช่วงระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์-30 เมษายน 2565

โดยมีขั้นตอนการยืนยันสิทธิ ดังนี้

1.กดแถบแบนเนอร์ (Banner) โครงการคนละครึ่งที่ปรากฏในหน้าจี-วอลเล็ต ของแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น.ของทุกวัน

2.ระบบจะแสดงหน้าต่างเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ โดยขอให้ประชาชนอ่านเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ เมื่ออ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วและยอมรับตามเงื่อนไขสามารถกดที่แถบ “ยอมรับเงื่อนไขและการใช้สิทธิ”

ประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 จะต้องเริ่มใช้สิทธิโครงการ ระยะที่ 4 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ โดยสิทธิที่เหลืออาจจะนำมาพิจารณาเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง

สำหรับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งจะเป็นวันแรกของการกดรับยืนยันและการใช้จ่ายสิทธิโครงการ ทางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ให้จัดทำโครงการได้เตรียมความพร้อมสำหรับระบบการโอนเงินต่างธนาคารเพื่อโอนเข้า จี-วอลเล็ตแล้ว อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยง หรือลดความแออัดในช่วงเวลาการใช้สิทธิผ่าน “เป๋าตัง” พร้อมกันในวันแรก ผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ที่พร้อมจะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่ 4 สามารถโอนเงินเข้าจี-วอลเล็ต ล่วงหน้าก่อนเริ่มการใช้จ่าย

ในส่วนของ ประชาชนทั่วไป ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 จะสามารถลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง หรือผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 จนกว่าจะครบจำนวนประมาณ 1 ล้านสิทธิ โดยสามารถเริ่มใช้จ่ายวันแรกในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

สำหรับ ผู้ประกอบการร้านค้า สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ได้วันแรกในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น.ของทุกวัน จนกว่ากระทรวงการคลังจะประกาศปิดรับสมัครผ่าน www.คนละครึ่ง.com โดยผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐที่มีแอพพลิเคชั่นถุงเงินแล้ว สามารถลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นถุงเงิน ส่วนผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการอื่นสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือสาขา หรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย

นายพรชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 4 และผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่ 2 จะได้รับเงินช่วยเหลือวงเงิน 200 บาทต่อคน สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เช่นเดียวกัน