วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ยอดโควิด-19 ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2564

ยอดอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564
รวม 19,843 ราย  จำแนกเป็น
  • ติดเชื้อใหม่ 19,445 ราย
  • ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 398 ราย
  • ผู้ป่วยสะสม 767,088 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
  • หายป่วยกลับบ้าน 22,806 ราย
  • หายป่วยสะสม 550,714 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
  • ผู้ป่วยกำลังรักษา 211,223 ราย
  • เสียชีวิต 235 ราย