วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ถก Talk ความคิด พิชิต 3 ภัยร้ายโลกไซเบอร์

 

ถก Talk ความคิด พิชิต 3 ภัยร้ายโลกไซเบอร์

Fake News, Make Money ปรับตัวอย่างไร ในยุคที่เงินมีค่ามากกว่าความจริง

กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ ถก Talk ความคิด พิชิต 3 ภัยร้ายโลกไซเบอร์ ในหัวข้อ “Fake News, Make Money ปรับตัวอย่างไร ในยุคที่เงินมีค่ามากกว่าความจริง” เพื่อรวบรวม สังเคราะห์ และเผยแพร่องค์ความรู้ ในประเด็นการรับมือกับปัญหา Fake News ของการใช้สื่อในสังคมปัจจุบัน ผ่านเวทีเสวนาร่วมกับเครือข่ายของกองทุนพัฒนาสื่อ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยเสวนาออนไลน์ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2

ต่อเนื่องจากเสวนาออนไลน์ Fake or Fact ทางออก ! แยกเรื่องปลอม ออกจากเรื่องจริง ซึ่งครั้งนี้ร่วมเสวนาโดยผู้อยู่ในวงการสื่อที่มีประสบการณ์อย่างรอบด้าน ถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กเพจกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น.

 

 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้หยิบยกปัญหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Fake News ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรายได้และเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น ข่าวปลอมทำให้เกิดรายได้จริงหรือไม่ ข่าวปลอมในโลกออนไลน์กับเศรษฐกิจดิจิทัลเกี่ยวข้องกันอย่างไร และการปรับตัวในยุคที่ข่าวปลอมระบาดในโลกดิจิทัล นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการแยกข่าวปลอมออกจากข่าวจริง อย่างกิจกรรม To Click or Not to Click ? คลิกหรือไม่ ใช่หรือมั่ว ? โดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถลุ้นรับรางวัลจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน 20 รางวัล

เสวนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมการเสวนา โดยมีผู้ที่อยู่ในวงการสื่อที่จะถ่ายทอดสาระสำคัญเกี่ยวกับข่าวปลอม ประกอบด้วย คุณ ระวี ตะวันธรงค์ กรรมการผู้จัดการ เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนต์ / นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และคุณสุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาข่าวปลอม (Fake News)ดำเนินรายการโดย คุณนภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์ บรรณาธิการบริหารสำนักข่าว Workpoint News

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมเสวนาออนไลน์ ถก Talk ความคิด พิชิต 3 ภัยร้ายโลกไซเบอร์ในตอน “Fake News, Make Money ปรับตัวอย่างไร ในยุคที่เงินมีค่ามากกว่าความจริง” สามารถรับชมพร้อมกันได้ ในวันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น. และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านลิงค์ https://forms.gle/sESGpzptuqY9LMfZ9


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
AHF – หอวังนนท์ รณรงค์วัยใสใช้ถุงยางอนามัยป้องกันโรคเชิญ “ชูรัก ชูรส” ร่วมกิจกรรม “ถุงยางอนามัย ทันสมัยอยู่เสมอ”
GoldenHome Living แบรนด์เฟอร์นิเจอร์จีนขยายฐานการผลิตในไทย!
“สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช ในพิธีประทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา
“มาดามเดียร์” เดินหน้าทำตามสัญญาประชาชน ยื่นร่างกฎหมาย “สมรสเท่าเทียม-อากาศสะอาด”
AHF ร่วมกับ โรงเรียนวัดราชโอรส จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก “อยากรัก ไม่ผิด…อย่าลืมคิดที่จะป้องกัน”
สำนักงาน ป.ย.ป.จัดการสัมมนาเพื่อสรุปผลการขับเคลื่อนภารกิจ“ความร่วมมือสู่ความสำเร็จ”