วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

โควิด19 ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2564!!

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2564
รวม 21,038 ราย จำแนกเป็น

1.ติดเชื้อใหม่ 22,407 ราย
2.ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 375 ราย
3.ผู้ป่วยสะสม 810,908 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
4.หายป่วยกลับบ้าน 23,649 ราย
5.หายป่วยสะสม 596,375 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
6.ผู้ป่วยกำลังรักษา 209,028 ราย
7.เสียชีวิต 147 ราย