วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

Miss Universe 2022 อาร์บอนนีย์ เกเบรียล ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้  ในหัวข้อ “ Passion and sustainable fashion design”

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา อาร์บอนนีย์ เกเบรียล, มิสยูนิเวิร์ส 2022 เดินทางมาร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีสาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม เป็นหลักสูตรที่เน้นการออกแบบและผลิตอีเว้นท์และไมซ์ที่แปลกใหม่สร้างสรรค์

ในปัจจุบันนักศึกษามีความสนใจในอีเว้นท์นางงาม เพราะเวทีการประกวดนางงามเป็นเวทีที่ผู้คนต่างให้ความสนใจอย่างมาก จึงได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นมา

ซึ่งนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีความสนใจ Fashion Design โดยเฉพาะแฟชั่นรักษ์โลก Sustainable Fashion ที่ถือเป็นจุดยืนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นเน้นการออกแบบแฟชั่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และตอบสนองแนวความคิดในการออกแบบที่ทันสมัย เช่นเดียวกับ อาร์บอนนีย์ เกเบรียล Miss Universe 2022

กิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญและยิ่งใหญ่ระดับ International ที่ได้รับโอกาสจาก อาร์บอนนีย์ เกเบรียล Miss Universe 2022 ร่วมพูดคุย ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้  ในหัวข้อ Passion and sustainable fashion design” ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วม สร้างแรงบันดาลใจสู่การค้นหาPassion และการออกแบบแฟชั่นอย่างยั่งยืน