วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564

 

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564

 

รวม 8,165 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 7,241 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 390 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 525 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 9 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,891,326 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
———————
หายป่วยกลับบ้าน 9,574 ราย
หายป่วยสะสม 1,774,276 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 99,227 ราย
———————
เสียชีวิต 55 ราย