วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ศบค .ไฟเขียวจัดงานลอยกระทงได้ทุกจังหวัด เช็กแนวทางปฏิบัติก่อนร่วมงาน

ศบค.ชุดใหญ่ไฟเขียวจัดงานลอยกระทงได้ทุกจังหวัด ย้ำ คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 สวมหน้ากากตลอดเวลา หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง

.

วันนี้ 10 พ.ย. 2564 พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เปิดเผยถึงการจัดงานเทศกาลลอยกระทงปี 2564 ว่า ในที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ครั้งล่าสุดมีมีมติออกมาว่า สามารถจัดกิจกรรมลอยกระทงตามประเพณีได้ แต่จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. จัดงานขนาดเล็กในระดับบุคคล หรือ ครอบครัว สามารถดำเนินการได้ภายใต้มาตรการ Universal Prevention หรือ DMHTT ตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เช่น ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ

.

2.จัดงานเทศกาลขนาดใหญ่ เช่น การจัดงานลอยกระทงที่ จ.สุโขทัย และ กทม. หรือ จ.เชียงใหม่ ที่จัดงานเทศกาลโคมลอยยี่เป็ง จะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนั้นๆ หรือ คณะกรรมการโรคติดต่อกทม. โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือ กทม. จะต้องกำกับดูแลการจัดงานในภาพรวม นอกจากผู้จัดงานมาขอความเห็นชอบแล้ว คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จะต้องดูแลในส่วนที่มาขอความเห็นชอบ และ ต้องดูแลกลุ่มจัดงานในระดับเล็กๆด้วย

.

โดยให้ยึดถือแนวทางและมาตรการรณรงค์ที่กระทรวงวัฒนธรรม และ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือร่วมกัน แล้วได้กำหนดแนวทางเสนอ ศบค.เห็นชอบ เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2564 ในรายละเอียดดังกล่าวไม่ว่าจะจัดงานแบบเล็กหรือแบบใหญ่ ซึ่งข้อกำหนดนี้ใช้ได้ทุกจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม สีแดง สีส้ม ก็สามารถจัดงานได้ทุกพื้นที่ และ กองเฝ้าระวังด้านวัฒนธรรมได้จัดทำรายละเอียดอีกว่า ผู้จัดงานจะต้องมีมาตรการดำเนินงานอย่างไรบ้างสำหรับผู้ที่ไปร่วมงานควรปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง

+

แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง (ด้านสิ่งแวดล้อม)

 • มีจุดตรวจคัดกรองอุณหภูมิ
 • มีจุดบริการล้างมือ
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆทั้งก่อนและหลังจัดงาน
 • หากมีการในงานใหมีการทำความสะอาดก่อนและหลังการแสดงทุกรอบ
 • จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด
 • ทำความสะอาดห้องสุขาให้สะอาดในทุก1-2 ชั่วโมง

แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง (ด้านผู้จัดงานหรือเจ้าหน้าที่)

 • จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคลสำหรับผู้จัดงานหรือเจ้าหน้าที่
 • ผู้จัดงานหรือเจ้าหน้าที่ควรได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์
 • ผู้จัดงานหรือเจ้าหน้าที่ในงานทุกคนต้องใส้หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • สร้างการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์/สร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค
 • เพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างปฏิบัติงานผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง (ด้านผู้ร่วมงาน)

 • ควบคุมจำนวนผู้ร่วมงานไม่ให้แออัด
 • ผู้ร่วมงานทุกคนต้องใส่หน้ากากตลอดเวลา
 • ผู้ร่วมงานทุกคนต้องล้างมือก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
 • จัดให้มีจุดลงทะเบียนก่อนเข้าและออกสถานที่ สแกน QR Code “ไทยชนะ”
 • ภายในงานควรเว้นระยะห่างทางสังคมในทุกกิจกรรม
 • กำหนดระยะของการนั่งชมการแสดง


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักงาน ป.ย.ป.จัดการสัมมนาเพื่อสรุปผลการขับเคลื่อนภารกิจ“ความร่วมมือสู่ความสำเร็จ”
แบรนด์แว่น “ออปตัส” ชวนสส. “ไอซ์ รักชนก” แสดงจุดยืนร่วม “อำลาเผด็จการ”
สธ.–WHO หนุนคนไทย “สุขภาพดีถ้วนหน้า” ตามแนวคิด “Health for All”
ERA Thailand จัดงานฉลองครบรอบ 30 ปี ERA Thailand
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯ ยุบสภาแล้ว นับถอยหลังศึกเลือกตั้ง
พ่อหมอใส่สูทร่างทรง5G “เฮียโอ๊ต คนจับนาค” ทำคนองค์ลงกลางห้างสนั่นในงานบูธมูเตรู “ของจริงหรืออุปทานหมู่”