วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ด่วน! นายกลงนาม “ยกเลิก” ห้ามเสนอข่าวสร้างความกลัว

นายกตู่ ลงนามยกเลิก ข้อกำหนด “ห้ามเสนอข่าวอันอาจทำให้เกิดความหวาดกลัว” แล้ว หลังศาลสั่งศาลคุ้มครองชั่วคราว มีผลตั้งแต่ 9 ส.ค. นี้เป็นต่อไป

.

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. ที่ผ่านมา เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดตาม มาตรา 9 โดยระบุว่า “ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป เป็นคราวที่ 13 จนถึงวันที่ 30กันยายน พ.ศ.2564 นั้น”

.

.

ได้มีการออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 29) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2564 แต่ต่อมา ศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้ระงับการบังคับใช้ข้อกำหนดดังกล่าวเป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำสั่ งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

.

.

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (ศบค.) เห็นว่า แม้จะเป็นคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวตามคำขอในเหตุฉุกเฉินซึ่งศาล ยังไม่ได้กำหนดวันนัดเพื่อส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้คู่ความเพราะอยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคซึ่งทวีความรุนแรงขึ้น และคู่ความอาจยื่นคำขอให้ศาลยกเลิกคำสั่งนั้นได้ตามมาตรา 267 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แต่เมื่อปรากฎว่าในทางปฏิบัติยังไม่ได้บังคับใช้ข้อกำหนดนั้นแก่กรณีใดและเจ้าหน้าที่อาจนำมาตรการทางกฎหมายอื่นมาบังคั  บใช้ได้ตามที่ศาลกล่าวถึง

.

.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ.2548 นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดให้ยกเลิกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 29) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯ ยุบสภาแล้ว นับถอยหลังศึกเลือกตั้ง
โฆษกรัฐบาล ยกโพลบอกคนไทยยังต้องการ “ลุงตู่” เป็นผู้นำประเทศต่อ⁣!
ด่วน “ศบค.ชุดใหญ่”เคาะยกระดับพื้นที่สีส้มทั่ว ปท. 69 จว.-ไม่ล็อกดาวน์
‘นายกฯ’ วอน อย่าตื่นตระหนก สั่งเตรียมพร้อมรับมือ #โอมิครอน ยันผู้ป่วยทุกสิทธิรักษาฟรี
ความคิด “นายก” แก้ปัญหาลอตเตอรี่แพง อย่าซื้อเลขชุด แบ่งๆกันซื้อ เฉลี่ยโชคกันไป
“ที่ปรึกษานายกฯ” แจงปมจัดซื้อไอโฟน 111 เครื่อง งบกว่า 2.6 ล้านบาท ชี้ ตามวงรอบใช้งาน-เป็นงบสำนักเลขาธิการนายกฯ