วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  วันที่23 สิงหาคม 2564

.

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564
รวม 17,491 ราย จำแนกเป็น

.
-ติดเชื้อใหม่ 17,093 ราย
-ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 398 ราย
-ผู้ป่วยสะสม 1,037,923 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
-หายป่วยกลับบ้าน 22,134 ราย
หายป่วยสะสม 834,344 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
-ผู้ป่วยกำลังรักษา 195,454 ราย
-เสียชีวิต 242 ราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง