วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

รพ.โพธาราม จัดโปรโมชั่น ฉีดวัคซีน แถมลอตเตอรี่

ผอ.รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี ปิ๊งไอเดีย จัดโปรโมชั่น ฉีดวัคซีนแถมลอตเตอรี่ 200 คู่

วันที่ 31 ส.ค. 2564 ที่หอประชุมริมน้ำเทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี รพ.โพธารามได้ตั้งจุดฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยได้จัดโปรโมชั่นลุ้นโชค แจกลอตเตอรี่ งวดประจำวันที่ 1 ก.ย. 64 ให้กับผู้ที่มาเข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวน 200 คู่

นายแพทย์สุเทพ จันทรเมธีกุล ผอ.รพ.โพธาราม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้คนไทย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้น กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค และหญิงตั้งครรภ์ หรือกลุ่ม 608 รพ.โพธาราม จึงได้มีการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นและบริการให้ประชาชนมาฉีดวัคซีนกันมากขึ้นและทั่วถึง

ทั้งการออกฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงตามบ้าน การฉีดวัคซีนแบบ Walk in ให้กับกลุ่ม 608 พร้อมผู้ติดตาม และการฉีดวัคซีนแบบ Walk in ของประชาชนทั่วไป สำหรับการฉีดวัคซีนในวันนี้ จะเป็นการฉีดแบบ Walk in ให้กับกลุ่ม 608 พร้อมผู้ติดตาม จำนวน 400 คู่ และเป็นการฉีดแบบสลับชนิด เข็มที่ 1 เป็นวัคซีน ซิโนแวค เข็มที่ 2 แอสตร้า เซนเนก้า

ทั้งนี้จากข้อมูลพบว่าในส่วนของอ.โพธาราม ซึ่งมีประชากรรวมกว่า 100,000 คน ศบค.อ.โพธาราม ได้ตั้งเป้าหมายในการฉีดวัคซีนแบบปูพรมให้ได้ร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันได้มีการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 30,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 30 โดยในกลุ่มผู้ที่ได้รับวัคซีน เป็นกลุ่มผู้สูงอายุถึงร้อยละ 34 จากที่ตั้งเป้าไว้ร้อยละ 70

เรื่องที่เกี่ยวข้อง