วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ด่วน! ศบค.ชุดเล็ก ประเมินผลคลายมาตรการ จังหวัดสีแดงเข้ม

ศปก.ศบค.เสนอ ศบค.ชุดใหญ่ ลดจำนวน จว.สีแดงเข้ม พิจารณา 10 ก.ย.นี้ แต่ยังคงเคอร์ฟิว พร้อมประเมินผลผ่อนคลายมาตรการ

วันที่ 9 ก.ย.64 รายงานข่าวจากศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศปก.ศบค.) เปิดเผยว่า การประชุม ศปก.ศบค.วันนี้ มีความเห็นร่วมกันที่จะนำเสนอเรื่องลดจำนวนจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) เพื่อขอความเห็นชอบจาก ศบค.ชุดใหญ่ที่จะประชุมในวันที่ 10 ก.ย. มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.เป็นประธาน ทั้งนี้ ปัจจุบันจังหวัดสีแดงเข้มมี 29 จังหวัด

สำหรับรายละเอียดมาตรการต่างๆ ยังคงเดิมทั้งหมด รวมถึงการกำหนดช่วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ยังมีอยู่ต่อไปตามระยะเวลาเดิม เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดในภาพรวมยังเป็นลักษณะเดิม จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เริ่มมีมากขึ้นกว่าจำนวนผู้หายป่วย อีกทั้งก่อนหน้านี้ได้ผ่อนคลายมาตรการบางส่วนแล้ว อาทิ การให้นั่งรับประทานในร้านอาหาร การเปิดห้างสรรพสินค้า ร้านทำผม เป็นต้น ซึ่งในการประชุมจะประเมินผลหลังการผ่อนคลายมาตรการเหล่านี้ด้วย

รายงานข่าวเผยด้วยว่า ส่วนการเตรียมยกเลิกการบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 หรือพ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้น ที่ประชุมศปก.ศบค.ไม่ได้หารือ แต่จะให้เป็นการพิจารณาของ ศบค.ชุดใหญ่ ซึ่งจะนำความคืบหน้าเรื่องการจัดทำร่างพ.ร.บ.โรคติดต่อ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) มาพิจารณาประกอบกัน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจะยกเลิก ศบค.ในอนาคต

เรื่องที่เกี่ยวข้อง