วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ราชกิจจาฯ ประกาศขยายเวลาเคอร์ฟิวส์ ถึง 30 ก.ย. นี้

 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 33) โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้สัญชาติไทย “โค้ชเช” พร้อมมอบชื่อใหม่
“ราชกิจจาฯ” ประกาศ ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 5% มีผลบังคับใช้ 1 ต.ค.65 เป็นต้นไป เเต่ละจังหวัดขึ้นเท่าไหร่ เช็คเลย
โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง-พระพันปีหลวง
ราชกิจจาฯ ประกาศ ไทยขอกู้เงินญี่ปุ่น 1.3 หมื่นล้าน พร้อม 5 เงื่อนไขสำคัญ
“โฆษกศาล” ยัน “ปลดล็อกกัญชา” 9 มิ.ย. ออกหมายปล่อยผู้ต้องขังสายเขียวทุกคน!!
ราชกิจจาฯ ประกาศ ผู้โดยสารรถยนต์นั่งด้านหลังไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ฝ่าฝืนปรับ 2,000 บาท