วันจันทร์, 4 มีนาคม 2567

กรมทางหลวงแจงด่วน! หลังถูกชาวบ้านร้องเรียน ถนนเจ็ดชั่วโคตรล่าช้าเหตุเพราะโควิด จ่อยกเลิกสัญญาถ้าทำไม่ได้ตามเป้า

กรมทางหลวงแจงด่วน! หลังถูกชาวบ้านร้องเรียน ถนนเจ็ดชั่วโคตรล่าช้าเหตุเพราะโควิด จ่อยกเลิกสัญญาถ้าทำไม่ได้ตามเป้า

จากกรณี ชาวบ้าน ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ร่วมพันคน รวมตัวกันที่ริมถนนสาย 3013 ปลวกแดง-บ่อวิน หน้าหมู่บ้านศศิธร 26 เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหาที่ผู้รับเหมาก่อสร้างถนนนานหลายปียังไม่แล้วเสร็จ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรไปมา ทำให้เกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายสิบชีวิตบนถนนสายนี้ หลังเหลือเวลาอีก 3 เดือนจะหมดสัญญา แต่สร้างได้เพียง 50 เปอร์เซ็นต์ ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุดวันที่ 15 ส.ค.2565 กรมทางหลวงชนบท ได้ออกหนังสือ ที่ คค 0706 ชี้แจงกรณีความเดือดร้อนการก่อสร้างถนนสาย 3013 ที่มีความล่าช้า จนสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน และชาวบ้านสองฝั่งถนน โดย นายยงยุทธ์ เพ็งเมือง ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท ชี้แจงว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า ถนนสายที่ปรากฏเป็นข่าว คือ ถนนทางหลวงชนบทสาย รย.3013 แยก ทล.331-ทล.3191 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กรมทางหลวงชนบท จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้

1.ถนนสายดังกล่าวเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค.2561 รูปแบบการก่อสร้างเป็นการขยายถนนเดิมขนาด 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ช่วงชุมชนมีเกาะกลางกว้าง 1.50 เมตร มีระบบระบายและทางเท้า 2 ข้างทาง ช่วงนอกเขตชุมชนมีเกาะกลางกว้าง 4.20 เมตร ไม่มีทางเท้า มีไฟฟ้าแสงสว่างติดตั้งบริเวณเกาะกลางตลอดสายทาง ระยะทางก่อสร้าง 16.460 กิโลเมตร

2.ปัญหาที่ทำให้งานก่อสร้างล่าช้า เนื่องมาจากเดิมมีระบบสาธารณูปโภคตามแนวถนนเดิมกีดขวางการก่อสร้างงานขยายถนนตลอดสายทาง ได้แก่ เสาไฟฟ้าขนาด 24 kv พร้อมสายสื่อสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง, เสาไฟฟ้าขนาด 115 kv ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ชลบุรี)

ท่อประปาของ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ), บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (East Water), บริษัท อีสเทิร์น วอเตอร์ ซัพพลาย จำกัด, บริษัท กรีน วอเตอร์ จำกัด ท่อประปาชุมชน และท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยได้มีการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จเมื่อเดือนต.ค.2563

3.เมื่อส่งมอบพื้นที่แล้วเสร็จเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.2563 ทำให้ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัดประชาพัฒน์ ขาดแคลนแรงงานและขาดสภาพคล่อง ไม่สามารถก่อสร้างได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

4.จากปัญหาดังกล่าวกรมบัญชีกลางได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกำหนดให้ค่าปรับเป็น 0 ซึ่งบริษัทประชาพัฒน์ ได้รับสิทธิ์ค่าปรับเป็น 0 จนถึงวันที่ 10 ธ.ค.2565

5.ปัจจุบันกรมทางหลวงชนบทตัดสิทธิ์ผู้รับจ้างไม่ให้รับงานกับกรมทางหลวงชนบท จนกว่าจะทำงานให้แล้วเสร็จ

6.กรมทางหลวงชนบทได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างจัดทำแผนงานก่อสร้างส่วนที่เหลือว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ โดยจะเสนอแผนในวันที่ 18 ส.ค.2565 หากผลงานไม่เป็นไปตามแผนจะดำเนินการตามระเบียบและข้อกฎหมายเพื่อยกเลิกสัญญาจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่